Menu

Jeg jobber i...

Fortsett

Vi oppdaterer innholdet
på bakgrunn av din type virksomhet

Vi har bestemt oss for å gå i bresjen for å skape morgendagens bærekraftige kjøkken allerede i dag. Selv om denne oppgaven kan virke vanskelig, finnes det mange ting vi, og du, kan gjøre for å bidra til en mer bærekraftig utvikling.

HVORDAN ER UNILEVER MED PÅ Å LØSE DENNE UTFORDRINGEN? 

Unilever finnes i 190 land, og 2 millioner forbrukere bruker et Unilever-produkt hver dag! Hos Unilever mener vi at størrelsen vår forplikter. Derfor har vi i lang tid arbeidet intenst med bærekraftig matproduksjon og utviklet Unilever Sustainable Living Plan (USLP).

USLP, som ble lansert i 2010, er Unilevers plan for bærekraftig vekst. Det er vårt strategiske svar på de utfordringene vi står overfor. Vi skal nå disse målene, samtidig som bedriften vår vokser.

USLP har 3 overgripende mål som kommer til å resultere i tre signifikante resultater i 2020: 

 • Vi skal hjelpe mer enn 1 milliard mennesker med tiltak for å forbedre helse og velferd 
 • Vi skal halvere miljøpåvirkningene fra produksjon og bruk av våre produkter 
 • Vi skal forbedre leveforholdene for mange millioner mennesker 

USLPs tre overgripende mål er basert på ni tiltak (Helse og hygiene, Forbedret ernæring/nutrition, Drivhusgasser, Vann, Avfall, Bærekraftig opphav, Rettferdighet på arbeidsplassen, Muligheter for kvinner, Inkluderende forretninger). I tillegg til disse tiltakene, har Unilever satt opp mer enn 50 underliggende mål som spenner over vår sosiale, miljømessige og økonomiske utvikling. Gjennom disse målene leverer vi verdi til både virksomheten vår og samfunnet vårt.

Vår siste statusrapport viser at vi lever opp til majoriteten av de ambisiøse målene i USLP. Globalt har vi gjort store fremskritt, og vi er i rute med mer enn 80 % av målene våre.

Her er noen av våre mål for miljøpåvirkning 2020-2030:   

Bærekraftig opprinnelse

Innen 2020 skal 100 % av våre jordbruksråvarer komme fra bærekraftige avlinger.

 

Avfall

Halvere mengden avfall relatert til kassering av våre produkter innen 2020.

Forbedret ernæring

Vi kommer til å doble antall produkter som oppfyller de høyeste ernæringsstander innen 2020.

100 % resirkulert plast

Unilever forplikter seg til innen 2025 å kun bruke 100 % resirkulerbar plastemballasje. 

Vann

Halvere vannforbruket relatert til forbrukernes bruk av våre produkter innen 2020. 

100 % fornybar elektrisitet

Vi vil kjøpe all strøm fra fornybare kilder innen 2020.

Drivhusgasser

Halvere våre produkters drivhusgasspåvirkning gjennom hele livssyklusen innen 2030.

100 % fornybar energi

100 % av vårt totale energiforbruk i hele konsernet skal komme fra fornybare kilder i 2030.

ØKOLOGISK ELLER KONVENSJONELT LANDBRUK?

Økologisk dyrking og matproduksjon er et spørsmål som rommer mange dimensjoner. Men det er også et spørsmål der forskerne mange ganger har forskjellige svar. Unilevers strategi er å finne løsninger for et bæredyktig landbruk, selv om vi også bruker enkelte økologiske produkter.

Bærekraftig landbrukspraksis har potensiale til å øke avkastningen betraktelig, dempe virkningene av klimaendringene og gi økonomiske og sosiale fordeler for bønder, deres familier og omkringliggende samfunn.

 

 

HVA INNEBÆRER BÆREDYKTIG DYRKING?

Bæredyktig landbruk er et helt system av plante- og dyrevernmetoder, i kombinasjon med målsettinger for hvordan vi kan skape en planet som har det bra. For at Unilever Food Solutions skal vurdere en avling som bæredyktig dyrket, må bl.a. de elleve viktige aspektene som er nevnt ovenfor, være oppfylt.

Vi stimulerer til biologisk mangfold

 • Bygger dammer for å skape nye økosystemer.
 • Bygger biehoteller mellom åkrene for å stimulere pollinering.
 • Skaper vekstplasser der marihøner kan overvintre og forplante seg. 

 

Skadedyrsbekjempelse

Hvert skadedyr har en naturlig fiende, og ved å nøye identifisere hvilke arter som ikke går overens, kan man finne naturlige løsninger for å skremme bort uønskede gjester på åkrene.

Våre produkters CO2-påvirkning gjennom verdikjeden

 • 26 % Råvarer
 • 3 % Produksjon
 • 2 % Transport & salg
 • 68 % Kundebruk
 • 1 % Avhendelse/gjenvinning

 

UNILEVER ER LEDENDE INNEN BÆREKRAFT I VERDEN

Nylig (april 2017) ble over 1000 eksperter i 79 land spurt om de spontant kunne nevne de bedriftene de mener er ledende når det kommer til å integrere bærekraft i sin forretningsstrategi. Hele 45 % av svarene pekte på Unilever som det selskapet de først og fremt forbandt med bærekraft! 

Som om dette ikke var nok, har vi også blitt utpekt som verdens mest bærekraftige matfirma av Dow Jones Sustainability World Index 14 ganger.  

Vi hjelper deg mer enn gjerne i ditt arbeid

Bli kjent med verktøyene våre og se hvordan de kan hjelpe deg i hverdagen.