Menu

Juridisk informasjon

GENERELT
Dette nettstedet er for Norge og all informasjon om produkter, tjenester og kampanjer gjelder kun for dette landet.

Ved å bruke vårt nettsted aksepterer du vilkårene fastsatt her, og du bør sjekke vilkårene hver gang du besøker siden. Hvis det er vilkår du ikke er enig i, blir du bedt om å ikke bruke nettstedet. Andre nettsider for selskaper i Unilever-konsernet kan inneholde andre vilkår og betingelser, og du bør lese dem separat.

Dette nettstedet (unntatt lenkeområder) eies av Unilever Norge AS, et selskap registrert i Norge. (Når du går inn på nettstedet, samtykker du til at norsk lov skal gjelde for spørsmål om innhold eller bruk av dette nettstedet).

Vi kan ikke garantere at informasjonen på nettstedet er relevant for, eller gjelder, på andre steder.

VAREMERKER OG OPPHAVSRETTIGHETER
Copyright © Unilever Norge AS. Alle rettigheter reservert. Alle opphavsrettigheter og andre rettigheter i all tekst, bilder, lyder, programvare og annet materiale utgitt gjelder Unilever Norge AS eller dets tilknyttede selskaper eller er inkludert med den rettmessige eierens tillatelse. Begrepet "tilknyttede selskaper" skal omfatte alle medlemmer av Unilever konsernet.

Det er tillatt å surfe på dette nettstedet og reprodusere utvalgte deler i form av utskrift, lagre på disk eller sende til andre, men utelukkende til informasjonsformål og forutsatt at merknaden om opphavsrett som ovenfor er nevnt. Gjengivelse av noen del av nettstedet kan ikke selges eller distribueres for kommersielle vinning og skal heller ikke endres eller innarbeides i andre arbeider eller publikasjon, verken elektronisk eller i papirutgave, eller bli tatt opp til et nettsted eller lenke til vårt nettsted uten autorisasjon har blitt innhentet fra Unilever Norge AS. Ingen andre rettigheter bevilges.

Alle varemerker som vises på dette nettstedet er eid av eller lisensiert til Unilever Norge AS og dets partnere. Det er strengt forbudt å bruke noe varemerke på hjemmesiden uten spesiell tillatelse.

PRODUKTENES TILGJENGELIGHET
Henvisning til et produkt eller en tjeneste på nettstedet utgjør ikke et tilbud om å selge eller levere det produktet eller tjenesten. Informasjon om tilgjengelighet og egnethet for et bestemt produkt eller tjeneste bør innhentes før kjøp.

INNHOLD
Informasjon som presenteres på dette nettstedet er laget i god tro og med største forsiktighet, men bør bare brukes som generell informasjon. De er ikke pålitelige nok til å brukes til noe bestemt formål, og ingen garanti om nøyaktighet eller fullstendighet gis. Ingen informasjon på nettsiden kan sees på som rådgivning, enten av medisinske eller juridiske spørsmål eller investeringsbeslutninger. Verken Unilever Food Solutions, en annet relatert selskap, dets ansatte eller andre representanter for Unilever Norge AS kan holdes ansvarlig for eventuelle tap, skader eller utgifter i forbindelse med bruk av dette nettstedet eller lenkede nettsteder, inkludert - uten begrensning - inntektstap og indirekte skader.

ENDRINGER I VILKÅR OG NETTSTED
Vi forbeholder oss retten til når som helst og uten varsel å gjøre endringer og rettelser på dette nettstedet og til å suspendere eller avslutte tilgang til området når vi anser det hensiktsmessig eller nødvendig.

LENKEDE NETTSTEDER
På forskjellige steder i hele nettstedet kan du bli tilbudt automatiske lenker til andre nettsteder som er relevante for et bestemt aspekt av våre nettsider. Dette betyr ikke at Unilever Food Solutions, eller en av disse, nødvendigvis er forbundet med noen av disse områdene eller deres eiere. Det er selskapet forhåpning at du skal finne disse andre stedene av interesse, men verken selskapet, dets tilknyttede selskaper, deres ledelsesteam eller ansatte påtar seg noe ansvar for utforming eller informasjon som finnes på disse nettstedene. Ingen av de lenkede sidene er gjennomgått eller godkjent av Unilever Food Solutions og andre relaterte selskaper.

Når du oppdager at du har kommet til et annet nettsted, kan du gå tilbake til denne nettsiden ved å klikke på "Tilbake"-pilen eller via vår hjemmeside adressen www.unileverfoodsolutions.no.

GJENLAGT INFORMASJON
Ved å gi informasjon eller opplysninger til oss samtykker du i at vi, uten vederlag, kan anvende informasjon og data, og at vi dermed ikke krenker noens rettigheter.

PERSONVERN
Personlig informasjon gitt til oss gjennom denne nettsiden vil bare bli brukt i samsvar med våre retningslinjer for personvern. Vennligst les det før du gir fra deg informasjon til oss.

KONTAKT OSS
Hvis du har spørsmål eller klager angående denne hjemmesiden, kontakt oss på: Food Solutions, Pb. 1, 1330 Fornebu eller epost: post.norway@unilever.com

Produkter
Oppskrifter
Favoritter
Meny