Menu

Bærekraft er et ord som vi ser og hører overalt, hele tiden, men hva betyr det egentlig og hvorfor er det så utrolig viktig? La oss finne finne ut hva det innebærer.

Bærekraftig utvikling er et ganske bredt konsept som omfatter både en miljømessig, økonomisk og sosial dimensjon. Kort sagt handler det om å ta fellesansvar og oppnå langsiktig global utvikling for planeten vår og dets folk. Hvorfor? Fordi:

I 2050 vil planeten vår ha rundt 10 milliarder innbyggere - omtrent 40% flere enn vi er i dag. Dette skjer samtidig som den dyrkbare overflaten minsker. Med andre ord må vi produsere like mye mat i de kommende 40 årene som vi har gjort de siste 8000! Vi må derfor tenke smartere og ta vare på vår dyrebare planet. Ikke i morgen eller om noen år, men nå med en gang.

”En bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å true kommende generasjoners mulighet til å tilfredsstille sine behov”.

Brundtlandkommisjonens opprinnelige definisjon av begrepet bærekraftig utvikling fra 1987.

 

En ligning som ikke går opp

Visste du at vi hadde brukt ressurser for en hel jordklode allerede i 1970? I 2017 er vi oppe i 1,5 jordkloder og innen 2050 vil vi ha brukt ressurser til hele tre jordkloder. Fotavtrykket varierer mellom ulike land.  

Så mange jordkloder ville vi ha behov for dersom alle bodde som innbyggere i: 

 

Bærekraftig jordbruk

Bærekraftig utvikling handler om 3 deler; miljømessige, økonomiske og sosiale  dimensjoner (også kalt de tre P-ene; People, Planet & Profit). Det handler om et felles  ansvar og en langsiktig global utvikling.  

 

Bærekraft defineres ut fra 3 deler:

  • Miljømessig bærekraft – Produsenter av bærekraftig mat beskytter miljøet. De har fokus på klimaforandringer, energi, vannmangel, biologisk mangfold og utarming av jorden.
  • Sosial bærekraft – Bærekraftig matproduksjon krever et tydelig fokus på arbeidstagernes rettigheter, samt velferden i de samfunnene der produksjonen foregår. Det omfatter også faktorer som tilgang til helsetjenester, mat og arbeidsrettigheter.
  • Økonomisk bærekraft – Målet for bærekraftig matproduksjon er å være produktiv, effektiv og konkurransedyktig. Fordelene skal vise seg i form av lønnsomhet for gårdene, noe som igjen vises i en blomstrende lokal økonomi – og videre gjennom hele verdikjeden. En bærekraftig økonomi er en økonomi som holder i lengden uten å overutnytte jordens ressurser.

Det handler ganske enkelt om at jorden skal holde – ikke bare nå, men også på lang sikt.

Les mer om Unilever & Bærekraft!

Les mer om Unilever & Bærekraft!

Unilever er en av verdens største innkjøpere av jordbruksråvarer og kan derfor stille krav. Les mer om vårt arbeid rundt bærekraft.

Last ned brosjyren her
Produkter
Oppskrifter
Favoritter
Meny