Menu

Den nye samarbeidsavtalen skal bidra til at vi når felles målsetning om økt rekruttering til kokkefaget og at bærekraft kommer høyere opp på agendaen i bransjen.

Samarbeidsavtalen med de norske kokkelandslagene ved Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL) gjelder fra 1.januar 2018.

- Unilever Food Solutions er en spennende samarbeidspartner. De har allerede samarbeid med WACS og Nordic Chefs Association, samt med de nasjonale kokkelandslagene både i Sverige, Danmark og Finland. Således kan vi dra nordiske synergieffekter når det gjelder å øke rekrutteringen til bransjen, uttaler Helge Johansen, President i Norges Kokkemesteres Landsforening.

Gjennom samarbeidet tar vi også sikte på å høyne engasjementet rundt bærekraft blant kokker og øke forståelsen for hvordan man driver et bærekraftig og lønnsomt kjøkken, uten at det går på bekostning av kvaliteten på maten.

Vi i Unilever Food Solutions er svært stolte over å få følge og støtte de norske kokkelandslagene fremover. Sammen med Norges beste kokker, NKL og de lokale kokkelaugene ønsker vi å bidra til å skape en attraktiv, men også bærekraftig, bransje for fremtidens kokker, sier Jonna Ragnhildstveit, Country Manager hos Unilever Food Solutions.

Vi setter bærekraft i fokus for alt vigjør, og vi har allerede utviklet flere bærekraftige verktøy, slik som klimasmart mat, CO2-kalkulator og en matsvinnapp. I tillegg produserer vi bærekraftige ingredienser, slik som f.eks. Knorr Professional Fonds & Demi Glace. Kokkelandslagene er allerede dyktige på bærekraft, og siden de har en sterk påvirkningskraft i kokkebransjen, kan vi sammen nå frem til både dagens og fremtidens kokker og sikre en bærekraftig og lønnsom matbransje. 

Både presidenten i Norges Kokkemesteres Landsforening, Helge Johansen, og Country Manager i Unilever Food Solutions, Jonna Ragnhildstveit, ser frem til et spennende samarbeid.

 

Anbefalt av kokkelandslagene og NKL

Knorr Professional Fonds & Demi Glace er anbefalt av de norske kokkelandslagene og Norges Kokkemesteres Landsforening. I tillegg er flere av variantene utviklet i samarbeid med de danske, svenske og finske kokkelandslagene. 

Her kan du lese mer om Knorr Professional Fonds & Demi Glace og se bli inspirert av gode oppskrifter.

 

Produkter
Oppskrifter
Favoritter
Meny