Menu

Å gå fra en lineær avfallsmodell til en sirkulær modell, er det som kreves for å redusere både avfall og økonomisk tap.

Hvert minutt lekker det tilsvarende en søppelbil full av plast ned i sjøer og vassdrag, for så å havne i havene. Det anslås at 100 millioner marine dyr dør hvert år på grunn av plast. Og problemet forventes å bli verre. The Ellen MacArthur Foundation rapporterer i The New Plastics Economy at innen 2050 er det en høy risiko for at det er mer plast enn fisk i jordens hav.

 

Take-Make-Dispose

Bare 14% av plastemballasjen som brukes globalt havner på en gjenvinningsstasjon - og bare 9% blir til slutt resirkulert. En tredjedel setter seg fast i sårbare økosystemer, som havene, og 40% havner på søppelfyllinger. Billig plast har blitt standardmaterialet for dagens ofte kortsiktige økonomi, og mange globale selskaper er avhengige av det. Forbruksmodellen "Take-Make-Dispose" er den lineære måten som dominerer hvordan vi bruker plast, og det er dette Unilever ønsker å endre.

En sirkulær modell

Ikke bare klimaet og miljøet tar skade av den nåværende Take-Make-Dispose-modellen. Økonomien lider også. Ifølge World Economic Forum koster plastavfall verdensøkonomien 80-120 milliarder dollar i året. En mer sirkulær modell er nødvendig hvor vi ikke bare bruker mindre emballasjemateriell, men også designer produktene bedre fra start til slutt. Målet med produktdesignet bør være at det kan gjenbrukes, resirkuleres eller komposteres.

Unilevers forpliktelse 2025

Som et globalt selskap har Unilever ansvar for å finne bedre forpakningsløsninger. Fordelene med sirkulær økonomi er tydelig – mer effektiv bruk av materialer betyr lavere kostnader og mindre avfall. Unilever er på vei mot følgende mål for 2025:

  • All vår produktemballasje skal være gjenbrukbar, resirkulerbar eller komposterbar.
  • Minst 25% av plasten i produktene våre må komme fra en resirkulert kilde.
  • Vi skal halvere bruken av ny plast.  
  • Vi skal jobbe med å samle inn og behandle mer plastemballasje enn vi selger.  
Produkter
Oppskrifter
Favoritter
Meny