Menu

Siden 2017 har Unilever jobbet etter konseptet Mindre plast, Bedre plast, Ingen plast.

Dette betyr en aktiv forpliktelse til å forbedre plasten vi allerede bruker, samt jobbe for å finne mer bærekraftige løsninger innen nær fremtid. Sammen med andre miljøaktører innen bransjen* er vi på vei mot vårt mål for 2025:

  • Halvere bruken av ny plast.  
  • Øke bruken av resirkulert materiell.
  • Sørge for at vi samler inn og bearbeider mer plast enn vi selger.

Dette engasjementet gjør at Unilever blir verdens første globale selskap som jobber over landegrensene med sin portefølje for å redusere plastforbruket.

 

Konseptet Less, Better, No

Gjennom rammeverket Mindre plast, Bedre plast og Ingen plast, jobber Unilever mot et globalt bærekraftig mål. Gjennom å eliminere unødvendige plastforpakninger gjennom nyvinninger som Refill, Gjenbruk og Konsentrat, samtidig som vi øker andelen resirkulert plastmateriale, kan vi jobbe mot en sirkulær metode hvor plast og avfall reduseres drastisk. Her er noen eksempler på hva Less, Better, No initiativet innebærer.  

 

Less plastic / Mindre plast

  • Mindre plast handler om å skjære ned andelen plast vi bruker totalt. Gjennom Mindre plast initiativet har Unilever blant annet funnet nye måter å levere produkter. I Sørøst-Asia har dette blant annet ført til at det finnes refillstasjoner for konsumentprodukter på butikker, universiteter mm.

Better Plastic / Bedre plast

  • Handler om å gjøre produktene våre resirkulerbare og eliminere problematiske materialer. Bedre plast initiativet har blant annet ført til nyvinninger som gjør det mulig å resirkulere svart plast, samt Liptons flasker som er laget av 100% resirkulert plast.

No plastic / Ingen plast

  • Ingen plast innebærer at vi tenker banebrytende når det gjelder emballasje. Som en del av forpliktelsen om ikke å bruke plast i det hele tatt, er det utviklet innovasjoner som solide sjampokaker, påfyllbare tannkremtabletter og tannbørster av bambus.

*Unilever har et langsiktig samarbeid med The Ellen MacArthur Foundation og deres New Plastics Economy Initiative.          

Produkter
Oppskrifter
Favoritter
Meny