Menu

I over 15 år har Unilever vært i forkant med å drive bransjeendringer ved håndteringen av palmeolje. Vår ambisjon er å gjøre bærekraftig palmeolje til standard, og innen utgangen av 2019 skal vi kun kjøpe 100 % bærekraftig palmeolje.

Med bærekraftig palmeolje mener vi at den er sertifisert enten ved RSPO (Mass Balance eller Segregated Certification Standards) eller en likeverdig standard som uavhengig godkjennes av en tredjepart. Siden 2015 har all palmeolje som Unilever bruker her i Norden kommet fra sertifiserte, bærekraftige kilder, såkalt RSPO segregert palmeolje. Segregert palmeolje holdes separat gjennom hele logistikk-kjeden.

Vi er også det første forbruksvareselskapet som offentlig deler informasjon om våre leverandører og de fabrikkene vi jobber med, både direkte og indirekte. Ved å gjøre dette bidrar vi til økt innsyn i bransjen, noe vi anser å være nøkkelen til en nå helt sporbar distribusjonskjede samtidig som det blir enklere å identifisere problemer og håndtere disse. At palmeoljekjeden er både lang og kompleks, gjør det enda viktigere med åpenhet og sporbarhet.

Policy fra 2013

Alle våre leverandører må følge vår policy for bærekraftig palmeolje fra 2013. Så sent som 2016 skjerpet vi kravene og i dag krever vi sterkere forpliktelser når et gjelder menneskerettigheter og inkludering av småbønder og mer.

Selve kjernen i vår policy er engasjementet for prinsippene om:

  • Ingen avskoging.
  • Ingen utvikling av torv.
  • Ingen utnyttelse av mennesker og samfunn. 
  • Målet er å bygge en forsyningskjede som gir mer effektiv arealbruk og skogvern, samtidig som vi øker vår positive sosiale påvirkning.
  • Åpenhet. 

Vil du vite mer om vårt syn på palmeolje og hvordan vi jobber med palmeoljeindustrien? Klikk her!

Dette arbeidet oppfyller FN´s globale mål for bærekraftig utvikling

Produkter
Oppskrifter
Favoritter
Meny