Menu

Hvilke produkter bruker palmeolje?

Palmeolje er en av verdens viktigste ingredienser og selv om vi ikke alltid tenker på det, så bruker de fleste av oss daglig produkter med denne råvaren. Palmeolje finnes i alt fra lys og sminke, til biodiesel og rengjøringsmidler. I tillegg regner man med at palmeolje finnes i ca. halvparten av all innpakket mat. Men at noe er vanlig betyr ikke nødvendigvis at alle vet hva det er, derfor tenkte vi å gå igjennom det her.

En vegetabilsk olje fra tropene

Palmeolje er en vegetabilsk olje som fremstilles av oljepalmens frukt. Inne i frukten er nøtten og det er denne man bruker for å utvinne palmeolje. Oljepalmer vokser bare i tropene og mer enn 85 % av palmeoljen som produseres kommer fra Indonesia og Malaysia. I løpet av de siste 20 årene er den globale palmeoljeproduksjonen mer enn fordoblet, og i dag står palmeoljen for rundt 30 % av den totale verdensproduksjonen av vegetabilske oljer og fettstoffer. Fruktene høstes hver tiende dag. Totalt dyrkes palmeolje på en flate som er større enn New Zealand.

Bilde: Den globale palmeoljeproduksjonen er oppgitt til å være ca. 70 millioner tonn, mer enn en fordobling på bare 20 år og forbruket er beregnet til å øke til 120-150 millioner tonn innen 2050.

Samtidig som etterspørselen etter oljen er stor, er fremstillingen av råvaren hardt kritisert for å bidra til miljøproblemer. Men å boikotte palmeolje er heller ikke noe løsning med tanke på at millioner av mennesker er avhengig av palmeolje for å overleve. Palmeolje har helt enkelt en komplisert historie som krever at mange ulike instanser samarbeider på flere ulike plan for å finne en løsning som er bærekraftig for både dyr, natur og mennesker. Dette har vi Unilever jobbet med i over 15 år, blant annet ved å være initiativtaker til RSPO (Round table on Sustainable Palm Oil) - en organisasjon som setter krav til hvordan palmeolje skal produseres for å kunne sertifiseres som bærekraftig. Klikk her for å lese hvordan det arbeidet skjer. 

Produkter
Oppskrifter
Favoritter
Meny