Menu

Palmeoljen har fått mye kritikk for å lede til miljøproblemer ved at regnskog hugges ned og erstattes med palmeoljeplantasjer som kan lede til mindre biologisk mangfold. Denne kritikken er delvis korrekt, så hvorfor boikotter vi ikke bare palmeoljen og erstatter den med andre typer fett? Her er noen svar på det spørsmålet:

 

 • Ved en boikott vil palmeoljebøndene tvinges til å bytte til planter som krever ca. 4-10 større dyrkningsareal, noe som ville kreve at enda større skogsområder gjøres om til dyrket mark. Faktumet er at en av fordelene med palmeolje er at utbyttet per dyrkningsareal er veldig høyt. 
 • Millioner av mennesker i utviklingsland ville få reduserte inntekter. Ifølge WWF er oppimot 4,5 millioner mennesker i Sørøst-Asia avhengig av palmeoljen for å overleve. 
 • Det er også smaksmessige og tekniske egenskaper ved palmeoljen som ingen andre olje kan tilby, som i utgangspunktet gjør den vanskelig å bytte ut.

Når det er sagt er det enda viktigere å øke etterspørselen av sertifisert bærekraftig palmeolje slik at flere bønder går over til bærekraftige metoder. 

Bærekraftig palmeoljedyrking innebærer at man:

 • Bygger terrasser som hindrer at jorda renner bort  
 • Dyrker andre lave planter under palmene for å beskytte jorda 
 • Stiller krav til gjenvinning (kompostering) av produksjonsrester 
 • Bruker ugler for å bekjempe problemer med skadedyr som rotter 
 • Beskytter skog langs elver og unngår å bruke ild  
 • Beskytter foreningsfrihet, helsetjenester og trygge arbeidsforhold

"Løsningen er å kjøpe produkter som er laget av bærekraftig palmeolje!"

Sertifisering er selvfølgelig bare en av mange viktige måter å gjøre palmeoljeproduksjonen mer bærekraftig, og vi vet at sertifiseringen alene ikke garanterer mot alle sosiale og miljømessige problemer denne sektoren står ovenfor. Med det sagt er vi tross alt veldig stolte av å være en av gründerne bak RSPO (Round table on Sustainable Palm Oil) og over å ha bidratt til starten av Tropical Forest Alliance, som jobber for å stoppe ødeleggelse av regnskog.

Dette er RSPO!

 • RSPO står for Roundtable On Sustainable Palm Oil og består av interesserte fra alle deler av samfunnet – alt fra produsenter til interesseorganisasjoner som WWF (Verdens naturfond), produsenter og brukere.
 • RSPO setter kriterier for hvordan bærekraftig palmeolje produseres. Et av de viktigste kriteriene er at skogsområder med sårbare økosystemer og de som er viktige for lokalbefolkningen ut ifra kulturelle synspunkter, ikke tas i bruk.    
 • Andre kriterier gjelder bruk av plantevernmidler, svijordbruk, og ikke minst arbeidsforhold for de som jobber med palmeoljen.
Produkter
Oppskrifter
Favoritter
Meny