Menu

Unilever og Unilever Food Solutions er en av verdens største forbruker av jordbruksvarer som te, grønnsaker og vegetabilske oljer. Er man store, må man også ta et stort ansvar. Derfor bruker vi mye tid på å hjelpe våre leverandører med kunnskap og inspirasjon slik at de kan jobbe på en måte som styrker både sin egen økonomi, samt det økologiske mangfoldet der de lever og jobber. 

La oss se på hva uttrykket biologisk mangfold egentlig betyr. Slik står biologisk mangfold beskrevet i FN-konvensjonen:

Biologisk mangfold er…

  • begrepet som brukes for å beskrive variantene av liv på jorden (planter, dyr og mikroorganismer). 
  • variasjon i arter.
  • resultatet av millioner av år med evolusjon, og som i økende grad påvirkes av oss mennesker.
  • Et mangfold av økosystemer.

 

 

Biologisk mangfold sikrer alle de nødvendige økosystemtjenester som forsørger oss med for eksempel mat og vannrensing. Økosystemstrukturer må sikres slik at de kan produsere disse livsviktige tjenestene som også er til nytte for oss som et selskap. Å beholde disse biologiske økosystemene er derfor viktig for oss på to måter: Det styrker tilbudet av ingredienser som våre merkevarer er avhengige av, og det støtter veksten av samfunn og økonomier der vi driver forretninger.

 

Betydningen av mangfold

Biologisk mangfold – eller biodiversitet som det også kalles – er altså en grunnleggende forutsetning for et velfungerende samfunn, en blomstrende økonomi og muligheten for å drive virksomheter. Ved å ta vare på det biologiske mangfoldet, jobber vi på Unilever for å ha en positiv påvirkning på menneskers levebrød samtidig som vi styrker de jordbrukssystemene vi selv er avhengige av. Uten biologisk mangfold – ingen forretninger. 

”Uten biologisk mangfold – ingen business.”

 

Sustainable Agriculture Programme

Vårt program for et bærekraftig jordbruk – Sustainable Agriculture Programme – ble startet som en følge av ambisjonen om å kjøpe alle råvarer fra gårder som kun brukte bærekraftige jordbruksmetoder. Å beskytte det biologiske mangfoldet er derfor en av de mest sentrale delene i dette programmet hvor ett av de fire grunnprinsippene er med på ”å sikre at eventuelle negative effekter fra jordbruksvirksomheten minimeres og at positive bidrag gjøres der det er mulig".

Viktige retningslinjer

Biodiversitet er en av elleve kriterier som vi bruker for å måle bærekraftige jordbruksmetoder. Selve kjernen i vårt Sustainable Agriculture Programme er vår Sustainable Agriculture Code (SAC) som vi utviklet for å gi oss, våre bønder og leverandører en rekke strenge kriterier å etterleve med den hensikten å stimulere til forbedringer i hele kjeden. SAC dekker både økosystemtjenester, beskyttelse av sjeldne og sårbare arter, og økosystemer på og rundt gårder. Dette er mål som vi deler med Rainforest Alliance, Roundtable on Sustainable Palm Oil og andre tredjepart-sertifiseringssystemer.

Vil du se noen gode eksempler på hvordan vi jobber for å styrke det biologiske mangfoldet? Klikk her!

 

Økosystemer er avgjørende for vårt velbefinnende og vår livskvalitet siden de gir oss vitale og viktige naturtjenester som mat, frisk luft og rent vann. Ifølge FN forbruker vi verdens naturkapital så raskt at over 60% av økosystemene er i nedgang og klimaforandringene er en trussel mot det biologiske mangfoldet. Unilever er blant verdens største forbrukere av jordbruksvarer. Vi har et stort ansvar for å sørge for at våre innkjøpsaktiviteter komplementerer istedenfor å tømme de miljøene vi opererer i. Derfor oppmuntrer vi våre leverandører til å beskytte økosystemene.

Produkter
Oppskrifter
Favoritter
Meny