Menu

En jordbruker som vil jobbe på en bærekraftig måte må ofte innta mange forskjellige roller; oppfinner, vitenskapsmann, kokk, mekaniker og noen ganger også portvakt. Ved å sørge for at det lokale dyrelivet føler seg hjemme på gården, får man hjelp med alt fra skadedyrbekjempelse til pollinering og kompostering, samtidig som gården blir et hyggeligere sted å leve.

 

Her er noen av mange ting våre bønder jobber med for å få alt fra bier til flaggermus til å trives på avlinger og gårder:

  1. De stimulerer pollinering ved å bygge biehotell mellom avlingene.  
  2. De bygger dammer for å skape nye økosystem. 
  3. De oppmuntrer marker til å bryte ned organisk materiale for en mer næringsrik jord. 
  4. De lager plantesteder for marihøner hvor de kan overvintre og formere seg. 
  5. De lager hjem for øgler som livnærer seg av avlingenes skadedyr.  
  6. De ønsker flaggermus, som spiser irriterende tomatelskende larver, velkommen. 
  7. De sørger for at utryddingstruede hegrer, storker og svartvingeglenter føler seg velkommen. 
  8. De bekjemper insekter med insekter.

 

 

Dyr vs. dyr!

For å holde voksende grønnsaker fine og friske samtidig som vi reduserer bruken av plantevernmidler, har vi fokusert på naturen for å finne nye og overraskende måter å bekjempe uønskede skadedyr. Siden 2011 har de bøndene som vi kaller for Knorr sustainable farmers, redusert forbruket av plantevernmidler med 31% per gård, blant annet ved naturlig skadedyrbekjempelse. Alle dyr har en naturlig fiende og ved å nøye identifisere hvilke arter som ikke går overens, kan man skremme bort uønskede gjester. Mange ulike dyr kan gjøre jobben som skadedyrbekjemper. En del av våre tomatdyrkere har derfor bygget beskyttelse for både øgler og flaggermus samt fuglebrett for insektglade blåmeiser, som er en utmerket måte å kontrollere skadedyr på samtidig som man sørger for trygge miljøer for truede arter. 

 

Produkter
Oppskrifter
Favoritter
Meny