Unilever kjøper rundt 12% av verdens produksjon av svart te, det vil si rundt 300.000 tonn i året, noe som uten tvil gjør oss til verdens største kjøper i verden. Vår te kommer praktisk talt fra alle produserende land og alt fra småbønder til større plantasjer samt våre egne eiendommer. Den største andelen te får vi fra Kenya, Indonesia, India, Argentina og Sri Lanka.

Lipton og Unilever jobber for å skape en bærekraftig teindustri som tar hensyn til både miljøet og menneskene som jobber der. Vi støtter både små og store produsenter og samarbeider med Rainforest Alliance, som igjen jobber for å bevare biologisk mangfold og sikre sosial og økonomisk bærekraft. Faktumet er at Liptons teplantasje i Kericho var den første i verden som ble Rainforest Alliance-sertifisert i 2007. Klikk her for å ta en kikk på vårt arbeid der.

 

 

Visste du at en kopp Lipton …

 

... stimulerer veksten hos våre produsenter?
I våre Farmer Field Schools utdannes tedyrkere i hvordan man skal forvalte landbruket på en bærekraftig måte, noe som hjelper dem med å oppnå bedre inntekt i det lange løp siden både kvaliteten og fortjenesten øker. I 2015 hadde rundt 560 000 bønder i Kenya blitt utdannet ved Farmer Field Schools.

... er begynnelsen på en ansvarlig teindustri?
Sammen med Rainforest Alliance jobber vi for å skape en industri hvor arbeiderne behandles godt og har fulle sosiale rettigheter, arbeider i et trygt miljø, lønnes minst lovbestemt minimumslønn og får tilstrekkelig utdanning.

... gir barna til arbeiderne mulighet til utdannelse?
Vi tilbyr barnepass og grunn-, videregående- og høyskoleutdannelse til over 16.000 arbeidere og deres familier på våre eiendommer i Kenya.

... tar vare på folk?
Gjennom to sykehus og fire helsesenter, tilbyr Unilever medisinsk hjelp til ca. 80.000 arbeidere og deres familier. Vårt prisvinnende HIV/AIDS-program inkluderer både utdanning, forebygging og omsorg.

... bidra med god energi?
Mer enn 97% av energien som brukes til å produsere te på våre plantasjer, kommer fra fornybare energikilder som vannkraft og nyplantede eukalyptustrær.

... bevarer dyr og natur?
Ved å forbedre avløpsvannet, har vi stoppet ubehandlet vann fra å renne ut i lokalsamfunnene. Ved en fabrikk i Kenya har dette påvirket det biologisk mangfoldet i de konstruerte våtmarkene såpass mye at mange frosker og andre vannlevende liv er observert.

... skaper mangfold?
I et prisvinnende prosjekt har vi økt antall lokale trær på våre Lipton-eiendommer med over 370 000 trær, og gitt det tilsvarende antall planter til samfunnet rundt.

... stimulerer gjenvinning?
Gjennom Rainforest Alliance forbyr vi at avfall dumpes i naturen og arbeider med et resirkuleringsprogram. Ved et lokalt initiativ i Kenya blir avfall gjort om til smykker som skaper arbeidsplasser for dusinvis av kvinner.

 

Produkter
Oppskrifter
Favoritter
Meny