Frosker finnes på alle kontinenter bortsett fra i Antarktis, og er en såkalt indikatorart. Dette betyr at frosken stiller spesielle krav til sitt miljø, noe som betyr at de kan brukes som en indikator på hvordan naturen har det. At den grønne frosken er blitt et symbol på Rainforest Alliance-sertifiseringen, er med andre ord ikke så rart. Og når du ser den på noen av våre produkter, kan du føle deg trygg for at produktet oppfyller spesifikke standarder som stiller krav til miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. I dag er det tusenvis av produkter rundt om i verden som bærer den lille, men veldig viktige grønne frosken.

Mer enn 30 års arbeid for bærekraftig utvikling

Rainforest Alliance er en internasjonal ideell organisasjon som arbeider for å bevare biologisk mangfold og skape bærekraftig levebrød. For eksempel utdanner de bønder og støtter arbeidernes familier med skoler og helsetjenester. Videre arbeider de også med å introdusere klimasmarte jordbruksmetoder, beskytte lokale økosystemer, redusere bruken av plantevernmidler og beskytte pollinatorer og ikke minst - beskytte arbeidernes rettigheter. 

Rainforest Alliance har jobbet sammen med alle parter i verdikjeden siden 1987 og når ut til over fire millioner jord- og skogbrukere i mer enn 70 land, noe som innebærer mer enn 30 års arbeid for bærekraftig utvikling.

 

 

Te-produksjonens utfordringer

Verdens største teprodusenter finner du i India, Kina og Kenya. Samtidig som teplantasjene er viktige arbeidsgivere, har produksjonen store utfordringer, både sosialt og miljømessig. Erosjon, overbruk av gjødsel og plantevernmidler samt avskoging på grunn av ineffektiv bruk av ved, er bare noen eksempler på miljømessige problemer. De sosiale utfordringene for de som jobber på plantasjene er lave lønninger, begrenset tilgang til verdige boforhold samt helsetjenester og andre grunnleggende behov. Alt dette arbeider imidlertid Rainforest Alliance aktivt for å endre og forbedre. 

I Kenya, hvor 44% av all Rainforest Alliance-sertifisert te kommer fra, har arbeiderne for eksempel 50% høyere lønninger sammenlignet med arbeidere på ikke-sertifiserte avlinger. 

I India sier mer enn halvparten av de sertifiserte produsentene at sertifiseringen hadde en positiv innvirkning på deres helse. I tillegg sender arbeidere på sertifiserte gårder barna på skolen i større grad enn på ikke-sertifiserte avlinger.

 

Visste du at...

... skog er vår beste beskyttelse mot globale klimaendringer?

... når du kjøper Rainforest Alliance-sertifiserte produkter, støtter du arbeidet for å bevare verdens skoger, spre klimasmarte dyrkningsmetoder og styrke økonomiene til småbønder samt arbeidernes rettigheter?

... klimasmart dyrking handler om å arbeide for en bærekraftig økning i avlinger og inntekter, å tilpasse og bygge motstandskraft mot klimaendringer samt redusere klimagassutslipp?

Kilde: Rainforest Alliance Certified. Derfor skal du se etter frosken.

 

Produkter
Oppskrifter
Favoritter
Meny