Jeg jobber i...

Fortsett

Vi oppdaterer innholdet
på bakgrunn av din type virksomhet

Vår innsats for sustainable packaging

Som forbruksvareselskap har vi et ansvar for å bidra. Vi er blant et økende antall merker, forhandlere og emballasjeselskaper som gjør en innsats for sustainable packaging.

Men mer må gjøres for å gjøre gjenbrukbar, resirkulerbar og komposterbar plast vanlig. Og vi trenger også din hjelp!

I tillegg til please recycle-logoen har alle Unilever Food Solutions-produkter tydelige instruksjoner på emballasjen som viser hvordan du håndterer hver del av emballasjen etter bruk.

Det finnes ulike måter å ta hånd om emballasjedeler på: De kan brukes på nytt, resirkulers eller kastes. Hver av dem er tydelig angitt med et ikon, som beskrevet nedenfor.

Se på etiketten på emballasjen, og se hva som må gjøres.

Re-use

Re-use

Beholderen kan fylles på nytt eller brukes til å oppbevare noe annet.

Recycle

Recycle

Legg den brukte emballasjedelen i riktig resirkuleringsbøtte eller -container. Se nedenfor hvis du vil ha mer informasjon om resirkuleringsanleggene i Norge.

Dispose

Dispose

Legg den brukte emballasjedelen i avfallsbøtten.

 

Instruksjoner for hver emballasjetype

Lid and Bucket, Label

Lid and Bucket, Label

How to dispose:  Remove label. Rinse bucket and lid. 

Where to dispose: Place label in paper recycling stream or discard. Place bucket and lid in the plastic recyling stream. Bucket and lid can also be re-used.

Lid and Tub

Lid and Tub

How to dispose: Remove carton sleeve. Rinse tub and lid.

Where to dispose: Place carton sleeve in paper recycling stream. Place tub and lid in the plastic recyling stream. Lid and tub can also be re-used.

Flexible bag and Label

Flexible bag and Label

How to dispose:

Where to dispose: Place flexible bag in "Other" plastic recycling stream.

 

Vårt arbeid med bedrifter for å fremme resirkulering

Plastavfall er, som vi alle vet, en av de største globale miljøutfordringene vi står overfor i dag. Til dags dato er det produsert mer enn 8,3 milliarder tonn plast, og det meste av dette er kastet som avfall (kilde: Science Daily ).

Med dagens tempo vil 12 milliarder tonn ha havnet på søppelplasser eller i naturen innen 2050. Dette er ikke bærekraftig og krever handling.

Innsamling og sortering av resirkulerbare materialer er viktig for å sikre gjenbruk.

Vårt mål er å fremme resirkulering blant bedrifter og samtidig sette saken på dagsorden for myndigheter og ikke-statlige organisasjoner. Vi har en rekke prosjekter som oppfordrer folk til å resirkulere mer og gjøre resirkulering til en livslang vane.

Hvis du vil ha mer informasjon om Unilever Sustainable Living Plan, kan du se Om oss.

 

External links - H3 style

Introdution text -  Insert links in the paragraph or use bulleted lists.