Menu

Jeg jobber i...

Fortsett

Vi oppdaterer innholdet
på bakgrunn av din type virksomhet

Den nye samarbeidsavtalen skal bidra til at vi når felles målsetning om økt rekruttering til kokkefaget og at bærekraft kommer høyere opp på agendaen i bransjen.

Samarbeidsavtalen med de norske kokkelandslagene ved Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL) gjelder fra 1.januar 2018.

- Unilever Food Solutions er en spennende samarbeidspartner. De har allerede samarbeid med WACS og Nordic Chefs Association, samt med de nasjonale kokkelandslagene både i Sverige, Danmark og Finland. Således kan vi dra nordiske synergieffekter når det gjelder å øke rekrutteringen til bransjen, uttaler Helge Johansen, President i Norges Kokkemesteres Landsforening.

Gjennom samarbeidet tar vi også sikte på å høyne engasjementet rundt bærekraft blant kokker og øke forståelsen for hvordan man driver et bærekraftig og lønnsomt kjøkken, uten at det går på bekostning av kvaliteten på maten.

Vi i Unilever Food Solutions er svært stolte over å få følge og støtte de norske kokkelandslagene fremover. Sammen med Norges beste kokker, NKL og de lokale kokkelaugene ønsker vi å bidra til å skape en attraktiv, men også bærekraftig, bransje for fremtidens kokker, sier Jonna Ragnhildstveit, Country Manager hos Unilever Food Solutions.

Vi setter bærekraft i fokus for alt vigjør, og vi har allerede utviklet flere bærekraftige verktøy, slik som klimasmart mat, CO2-kalkulator og en matsvinnapp. I tillegg produserer vi bærekraftige ingredienser, slik som f.eks. Knorr Professional Fonds & Demi Glace. Kokkelandslagene er allerede dyktige på bærekraft, og siden de har en sterk påvirkningskraft i kokkebransjen, kan vi sammen nå frem til både dagens og fremtidens kokker og sikre en bærekraftig og lønnsom matbransje. 

Både presidenten i Norges Kokkemesteres Landsforening, Helge Johansen, og Country Manager i Unilever Food Solutions, Jonna Ragnhildstveit, ser frem til et spennende samarbeid.

 

Anbefalt av kokkelandslagene og NKL

Knorr Professional Fonds & Demi Glace er anbefalt av de norske kokkelandslagene og Norges Kokkemesteres Landsforening. I tillegg er flere av variantene utviklet i samarbeid med de danske, svenske og finske kokkelandslagene. 

Her kan du lese mer om Knorr Professional Fonds & Demi Glace og se bli inspirert av gode oppskrifter.