Menu

Jeg jobber i...

Fortsett

Vi oppdaterer innholdet
på bakgrunn av din type virksomhet

Vi har ennå ikke nådd alle målene etter lanseringen av Unilever Sustainable Living Plan (USLP) i 2010. Bærekraft er ikke et sideprosjekt for oss. Det er en del av hovedformålet vårt. Her er vårt pågående arbeid som fortsetter i 2020.

Vi er stolte av fremstegene etter 10 år, men vet at vi må være raskere og modigere i vårt bærekraftsarbeid. Vi har ikke nådd alle målene. Vi har ikke oppfylt alle formålene. På veien har vi fått med oss en del dyrkjøpte erfaringer. Vår visjon er å være lederen innen bærekraftig gobal virksomhet. Vi ønsker å kunne levere verdier som er sosiale, økonomiske og bærekraftige for mennesker og planeten. Vi har kommet frem til at en slik forretningsmodell er Purpose Led, formålsorientert, og Future Fit, fremtidsrettet. For å komme dit bruker vi kompasset vårt, en enkel forretningsmodell basert på tre kjerneemner.

 

Områder vi trenger å utvikle

Vi kommer til å jobbe videre med modellene som har fungert godt, og korrigere det som ikke har fungert, fremfor alt vil vi være enda mer ambisiøse og progressive fremover for å nå målet om å gjøre bærekraft til en virkelighet for 8 milliarder mennesker. Her er våre innsikter, og veivalg vi kommer til å jobbe mer fokusert på!

100% bærekraftig råmateriale

100% bærekraftig råmateriale

Dette målet er vanskelig å holde hvis vi ikke har synlighet gjennom hele kjeden. Med visse råvarer spiller det ingen rolle hvor mye vi investerer, vi vil fortsatt ikke kunne levere en mer bærekraftig avling. Så vi fokuserer på de råvarene hvor vi kan oppnå best resultat, og for de råvarer vi bruker i mindre skala, følger vi industristandard for bærekraft (men ofte høyere)!

 

Forbedrede levevilkår for kvinner

Forbedrede levevilkår for kvinner

Det var veldig vanskelig å måle den faktiske effekten mange av våre sosiale programmer hadde på å styrke kvinners status og levekår. Dette er noe vi fortsatt jobber hardt for å utvikle og sikre.

 

Arbeide mer fleksibelt

Arbeide mer fleksibelt

For å kunne jobbe raskt og fremtidsrettet har vi lært at vi må være fleksible. Vi måtte for eksempel fremskynde arbeidet med avfall for å kunne håndtere plastproblemene, så vi introduserte nye retningslinjer i 2017 og justerte målene ytterligere i 2019.

Endrede forbruksmønstre

Endrede forbruksmønstre

Noe vi undervurderte var utfordringen med å hjelpe forbrukerne til å endre sine mønstre. Våre forbrukermål for klimagassutslipp og vann inkluderte ambisjonen om å hjelpe forbrukerne å endre måten de vasker klær eller dusjer på.

Systematiske endringer

Systematiske endringer

Et eksempel er at vi bare kunne nå vårt mål om 100% fornybar strøm når markedet var tilstrekkelig utviklet. Vi bidro med å drive industriell utvikling, og skjønte samtidig at vi også måtte spille en større rolle i endringer innen andre næringer.