Menu

Jeg jobber i...

Fortsett

Vi oppdaterer innholdet
på bakgrunn av din type virksomhet

I 2010 startet vi vår Sustainable Living Plan hvor målet er å forbedre helsen og velværet for over en milliard mennesker. Hvordan har det gått? Hvilke mål har vi oppnådd innen 2020 og hvilke mål har vi igjen?

Vi tror ikke at vekst kan skje på bekostning av mennesker og planeten. Unilever Sustainable Living Plan (USLP), lansert i 2010, er vårt store initiativ for å endre måten vi jobber på i selskapet. Internt har USLP bidratt med:

 • At vi skaper bærekraftig vekst gjennom bærekraftige midler
 • At vi reduserer kostnader
 • At vi skaper tillit i hele kjeden med våre merkevarer

Men vi kommer ikke frem til en løsning på egenhånd. Samfunnsutfordringer i dag er store og komplekse: klimaendringer, ulikhet, plastforurensning og sanitærproblemer er noe vi må løse sammen. Hvordan jobber vi da med dette? Unilever har implementert FNs Sustainable Development Goals (SDG) som en del av vår agenda. Dette er hvor vi står i 2020.

10 years of the Unilever Sustainable Living Plan – highlights

00:00

USLPs mål og resultat 2020

Unilever Sustainable Living Plan har 3 hovedmål med 6 underliggende fokus. Her går vi gjennom dem og hvordan det går. Hvilke mål har vi nådd og hva har vi igjen å gjøre?

1. Hovedmål Helse & kosthold

 

 • Fokus: Ernæring
  Vårt arbeid inkluderer å stadig forbedre kvaliteten på alle våre produkter. Næringsverdien må oppfylle eller være høyere enn de anbefalte ernæringsretningslinjene.
 • Mål og resultat:
  56% av våre produkter oppfylte de høyeste ernæringsretningslinjene for 2019.

Les mer:

2. Hovedmål Klima & miljø

 

 • Fokus: Klimagasser
  Halvere klimagasser fra forbrukerproduktene våre innen 2030. I 2020 skal utslipp fra fabrikkene våre være på, eller under, utslippsnivåene fra 2008 (tross nåtidens høyere produksjonsvolum)
 • Mål og resultat:
  Våre klimagasser fra forbrukerforbruk har økt 2% siden 2010 noe som er en økning, men som allikevel er innenfor vår plan om halvering innen 2030. I fabrikkene våre har utslippene blitt redusert med hele 65% sammenlignet med utslippene i 2008!

Les mer:

 • Fokus: Vann
  Halvere forbruket av vann innen 2020 når det kommer til hvordan forbrukerne bruker produktene våre. Samt bruke mindre vann i produksjonsleddet.  
 • Mål og resultat:
  Vannbruken i forbrukerleddet har økt 1% siden 2010, og når derfor ikke målene for 2020. Vannforbruket i fabrikkene har derimot blitt redusert med 47% og er derfor innenfor rammen av målet.
 • Fokus: Avfall
  Halvere forbrukeravfallet fra våre produkter innen 2020. Avfall fra fabrikkene skal ligge på, eller under, nivåene for 2008.  
 • Mål og resultat:
  Forbrukeravfallet har blitt redusert med 32%, noe som er en veldig bra reduksjon, men når derfor ikke våre mål. Fabrikkavfall har derimot blitt redusert med hele 96%.

Les mer:

 • Fokus: Bærekraftig materiale
  I 2020 skal 100% av vårt materiale fra jordbruk være bærekraftig.
 • Mål og resultat:
  Vi oppnådde 62% bærekraftig materiale i gjennomsnitt, hvorav følgende produkter er 100% bærekraftige: egg, sukker, kakao, te, soyaprodukter, rapsolje, papir og kartong. Palmeolje ligger på 95% bærekraftig opprinnelse og grønnsaker på 92%.  

Les mer:

3. Hovedmål Levevilkår

 

 • Fokus: Like levevilkår
  Innen 2020 skal vi styrke posisjonen til 5 millioner kvinner, samt styrke menneskerettighetene gjennom hele kjeden.
 • Mål og resultat:
  70%
  av kjøp og oppkjøp oppfyller våre grunnleggende krav til bærekraft, menneskerettigheter, arbeidssikkerhet og arbeidsmiljø. Kvinner i lederstillinger hos Unilever har økt til 51%, og 2,34 millioner kvinner over hele verden har startet, eller fått tilgang til, prosjekter som fremmer deres utdanning og jobbmuligheter hos Unilever.

Les videre om hva vi har igjen å jobbe med, våre strategier og fremtidige mål.

Making sustainable living commonplace for 8 billion people

00:00